Пакетно-разкройващ циркуляр в комбинация с хаотичен склад FLEXSTORE S – GABBIANI P

showcase image

Пакетно-разкройващ циркуляр в комбинация с хаотичен склад FLEXSTORE S – GABBIANI P

Функционална и динамична 3-осна автоматична система за управление от панелите. Той гарантира оптимизирането на потока материал и времето за обработка при ниска цена.

Склад с различни клетки за плоскости, свързан с Пакетно-разкройващи циркуляри GABBIANI P и GABBIANI S. Машината има две странични портални структури, които поддържат основната напречна греда. Машината е напълно автоматична и не се нуждае от ръчно настройване.